2e Spoor

Zodra tijdens een re-integratietraject duidelijk wordt dat een werknemer niet meer kan werken bij het bedrijf, heeft de werkgever een verplichting de medewerker actief te ondersteunen en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn bij een andere werkgever. Dit is een 2e spoortraject.

 

Tijdige start

Belangrijk is dat het re-integratie 2e spoortraject moet zijn gestart binnen 6 weken nadat de re-integratie (1e spoor) is afgesloten. Dit om sancties van het UWV te voorkomen. Ook dient een medewerker te beginnen met een re-integratie 2e spoortraject, zodra duidelijk is dat hij of zij niet meer kan terugkeren in de huidige functie. Soms blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat terugkeer naar de huidige functie niet passend meer is. Ook in deze gevallen gaat re-integratie (2e spoor) een rol spelen.

 

Situatie en competenties

In het 2e spoortraject gaan Mebus en de medewerker op zoek naar passend werk, dat past bij iemands huidige (medische) situatie en competenties.

Uit het re-integratiedossier bij de werkgever moet duidelijk naar voren komen:

  • Wat is er gedaan door werkgever, werknemer en arbodienst?
  • Wat wordt als passende arbeid beschouwd?
  • Zijn de juiste stappen ondernomen in het re-integratietraject? Indien dit niet het geval is, kan Mebus ondersteunen om dit te herstellen.

 

Afspraken werkhervatting

Mebus streeft ernaar liefst een volledige werkhervatting te realiseren. Soms is alleen een gedeeltelijke werkhervatting mogelijk. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. Afhankelijk van de situatie kan Mebus u hierin begeleiden.

 

Onderdelen 2e spoor

In een 2e spoortraject komen onderstaande onderdelen aan de orde:

  • Intakegesprek
  • Beroepskeuzetesten
  • Sollicitatietraining
  • Social-mediatraining
  • Jobhunting
  • Wekelijkse individuele voortgangsgesprekken

Comments are closed.