Re-integratie

 

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een medewerker is uitgevallen als gevolg van ziekte.

Het is dan raadzaam om tijdig een re-integratietraject op te starten.

 

Mebus heeft ervaring in het begeleiden en bemiddelen van medewerkers naar passend werk. Het kan zijn dat een medewerker gere-integreerd moet worden binnen de eigen organisatie, ofwel het 1e spoortraject. Gaat het om re-integratie buiten de organisatie, dan spreken we over het 2e spoor. Door in de dagelijkse praktijk opgedane brede expertise en ervaring kan Mebus goed inschatten of een traject een redelijke kans van slagen heeft.

Daarbij is het van belang om optimaal aandacht te hebben voor persoonlijke wensen, kennis en kunde van de betreffende medewerker. Hierdoor kan er  een persoonlijk passend traject worden samengesteld. Voor Mebus is ieder traject maatwerk.

 

Kennismaking

Een re-integratietraject bij Mebus begint bij een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de opdrachtgever. Als er besloten wordt om samen te werken, dan vindt een kennismakingsgesprek plaats met de medewerker. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats bij de medewerker thuis in de vertrouwde omgeving.

 

Goed gevoel

Het intakegesprek heeft tot doel om kennis, ervaring, wensen en mogelijkheden van de medewerker zo exact mogelijk in kaart te brengen. Zodoende vormt zich in nauwe samenspraak een plan, waarbij het voor Mebus belangrijk is dat iemand daar volledig achter staat. Het plan wordt pas ondertekend, als de medewerker en Mebus een goed gevoel hebben bij het traject.

 

Mogelijkheden

Mebus kijkt vooral naar mogelijkheden van de medewerker. Beperkingen van een medewerker zijn zeker onderdeel van gesprek, maar daarop wordt niet de nadruk gelegd. Een traject is altijd maatwerk en afgestemd op persoonlijke wensen en mogelijkheden van de medewerker.

Mebus streeft ernaar om iedere week een contactmoment te hebben met de medewerker.

Elk kwartaal wordt de voorgang vastgelegd en ondertekend door Mebus en de medewerker.

 

Te ondernemen stappen in het re-integratietraject:

  • Samen opstellen plan van aanpak en re-integratieverslagen
  • Onderzoeken van passende werkzaamheden binnen en buiten de organisatie
  • Voorkomen van vertragingen en problemen in het proces
  • Toezien op de uitvoering van het plan van aanpak en ingrijpen bij nalatigheid
  • Advisering in scholing of training voor de medewerker
  • Mebus informeert en handelt volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 

Wilt u meer weten over re-integratie of overweegt u een traject in gang te zetten, neem dan vrijblijvend contact met Mebus op.

Comments are closed.